Winkelwagen

Privacy en Cookie Policy

 
 

Van Loock Electro, gevestigd op de Westmeerbeeksesteenweg 43, 2221 Booischot,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: Westmeerbeeksesteenweg 43, 2221 Booischot

Telefoonnummer: +32 (0)15 22 23 54

E-mail: webshop@vanloockelectro.be

Website: https://vanloockelectro.be/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Loock Electro verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van één van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder kan je een overzicht vinden van alle persoonsgegevens die wij verwerken:

Je voor- en achternaam, login en wachtwoord van je Van Loock account, e-mail adres, telefoon- en/of GSM-nummer, leverings-adres(sen), facturatiegegevens, favoriete of bewaarde producten, aankoophistoriek en gebruikte betaalmiddelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanloockelectro.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Loock Electro verwerkt uw persoonsgegevens in functie van de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van jouw bestelling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Enkel als je hiervoor geopteerd hebt)

- Om je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij jou af te leveren

- Om onze diensten en processen te verbeteren

- Om het online aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals bv: onze belastingaangifte).

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Loock Electro neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Loock Electro) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Loock Electro bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens om jouw bestelling te verwerken

Om jouw bestelling te kunnen verwerken verzamelen we je voor- en achternaam, bezorgingsadres(sen), telefoonnummer, e-mail en betaalgegevens.

Op grond van de belastingswet zijn we verplicht om onze administratie met jouw factuur, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren. Daarna gebruiken we deze gegevens uitsluiten anoniem voor interne rapportage. Vergeet ook zelf niet je facturen van je aankopen goed te bewaren, mocht je beroep moeten doen op de wettelijke garantie of een defect product inruilen.

Gegevens om een reparatie of vervanging van een product aan te vragen

Om een reparatie-aanvraag te plaatsen bij de desbetreffende reparatiediensten of een vervanging van een product aan te vragen verzamelen we jouw melding, voornaam- en achternaam, telefoonnummer en adres.

Deze gegevens bewaren 7 jaar op grond van de belastingswet. Daarna gebruiken we deze gegevens uitsluiten anoniem voor interne rapportage.

Gegevens in jouw account

In jouw persoonlijke Van Loock account bewaren we de volgende gegevens: jouw voor- en achternaam, woon- en/of bezorgingsadres, facturatieadres, telefoonnummer, e-mail, wenslijst, betaalgegevens en aankoophistoriek.

Deze gegeven bewaren we zolang je actief klant bent bij ons. Indien je al 7 jaar niet meer bent ingelogd, dan wordt je account automatisch verwijderd. Bijkomend kan je ons te allen tijde verzoeken om jouw account te verwijderen, neem hiervoor contact op met ons via telefoon of e-mail.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Loock Electro deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Van Loock Electro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Van Loock Electro jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Loock Electro gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Van Loock Electro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze verder te kunnen optimaliseren. Bijkomend plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we je op maat gemaakte producten, advertenties en andere content kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Via de onderstaande links kan je informatie terugvinden over hoe je cookies kan verwijderen uit jouw browser:

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari (MacOs)

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Functie

Deze cookies worden gebruikt om te meten hoe je onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze informatie gebruiken we om onze website verbeteren.

Bewaartijd

Deze cookies worden na 2 jaar verwijderd.

Namen cookies

_utma, _utmb, _utmc, _utmv en _utmz

Delen

Google deelt jouw informatie niet met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Loock Electro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanloockelectro.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Van Loock Electro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Loock Electro neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het telefoonnumer +32 (0)15 22 23 54 of via e-mail (webshop@vanloockelectro.be).