Winkelwagen

Algemene Voorwaarden
Identiteit van de verkoper
Vestigingsadres

Van Loock & Co BVBA
Van Loock Electro
Westmeerbeeksesteenweg 43
B-2221 Booischot
België

Bereikbaarheid

E-mail: webshop@vanloockelectro.be
Telefoonnummer: +32 15 22 23 54
BTW-identificatienummer: BE 0828.521.045

Maandag t.e.m. vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur en 13:00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag van 9:00 uur tot 12:00 uur en 13:00 uur tot 17:00 uur
Zon- en feestdagen gesloten

Artikel 1: Toepasselijkheid

De e-commerce website van Van Loock & Co (hierna Van Loock Electro genoemd), een BVBA met maatschappelijke zetel op de Westmeerbeeksesteenweg 43, 2221 Booischot BTW BE 0828.521.045, RPR Mechelen, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.

Onze Algemene Voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op iedere bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Van Loock Electro moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden worden uitgesloten, met uitzondering wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk of elektronisch door ons aanvaard zijn.

Van Loock Electro is enkel actief in België, het online aanbod is dus bijgevolg enkel bestemd voor klanten die in België woonachtig zijn. Als je een leverings- of facturatie-adres van een ander land opgeeft, dan kunnen we jouw bestelling weigeren.

Van Loock Electro behoudt zich het recht om op ieder ogenblik haar aanbod en prijzen te wijzigen.

Van Loock Electro behoudt zich het recht haar Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen in de toekomst zonder je hiervan persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat je als klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan jou om jezelf te informeren door bij iedere nieuwe bestelling te controleren of er zich wijzigingen aan onze Algemene Voorwaarden hebben voorgedaan.
Artikel 2: Prijzen en aanbiedingen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn, tenzij anders aangegeven, steeds inclusief BTW, Recupel, Bebat en alle andere verplichte door jou te dragen taksen of belastingen.

Indien er extra verzend-, leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, dan wordt dit steeds apart vermeld bij afronding en betaling van je bestelling.

Van Loock Electro behoudt zich het recht om de prijzen op ieder moment te wijzigen. Indien een bestelling geplaatst en betaald is, geldt voor de desbetreffende verkoop, de prijs die van toepassing was op het moment van afronding van de bestelling.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven periode en zolang de voorraad strekt. De aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven op onze website, nieuwsbrieven, folders en overige aanbiedingen. Van Loock Electro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foute weergave ten gevolge van plaats- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen.

Van Loock Electro behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat een foutieve prijsaanduiding op de webshop, overduidelijk zonder enige vorm van twijfel, een gevolg van een technische of menselijke fout zou zijn. In dergelijk geval heb je als klant het recht te kiezen om af te zien van de aankoop of deze te bevestigen tegen de gecorrigeerde prijs. Desgevallend zullen we je hierover telefonisch of via e-mail van op de hoogte brengen. Indien je echter niet bereikbaar bent en/of niet reageert binnen 1 week (na kennisgave van de situatie), gaan we ervan uit dat je van de aankoop afziet en zal je bestelling geannuleerd worden.
Artikel 3: Productinformatie

Van Loock Electro tracht ieder product te voorzien van een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving. Hiervoor beroepen we ons op de technische informatie en afbeeldingen die we ontvangen van onze partners en leveranciers.

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, kan het toch mogelijk zijn dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Rekeninghoudend dat de technische informatie aangeleverd wordt door externe partners en leveranciers, kan Van Loock Electro niet aansprakelijk gesteld worden voor foute weergave ten gevolge van plaats- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen.
Artikel 4: Beschikbaarheid

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Van Loock Electro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

In geval dat je bestelde product niet op voorraad is, zal Van Loock Electro je hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte brengen en aangeven binnen hoeveel tijd het product aan jou geleverd kan worden.

Als sommige producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden de producten die wel op voorraad zijn, al naar je opgestuurd. Dit tenzij er een uitzondering wordt gemaakt, waarbij Van Loock Electro je desgevallend telefonisch of via e-mail op de hoogte zal brengen.

Als producten uit een bestelling niet meer beschikbaar zijn bij de fabrikant, stellen we je een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs voor. Hierbij heb je dan vervolgens de keuze om het alternatieve product aan te kopen of een terugbetaling van het oorspronkelijk bestelde product te eisen.
Artikel 5: Bestellen

Wanneer je een bestelling plaatst via onze webshop, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Van Loock Electro behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren, het totaalbedrag van je bestelling te beperken of voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien dergelijke situatie zich voordoet zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

Om je bestelling te kunnen valideren, kan er aanvullende informatie van je gevraagd worden. Daarom vragen we je bij het plaatsen van je bestelling om je e-mailadres, telefoonnummer (thuis of op het werk) of GSM-nummer te vermelden. Zo kunnen we je altijd bereiken in geval van wijzigingen. Bijkomend kunnen we je via deze maatregelingen ook beter beschermen tegen kredietkaartfraude.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Verkochte, geleverde of geïnstalleerde producten blijven de exclusieve eigendom van Van Loock Electro tot je het totaalbedrag van het factuur voldaan hebt. Gelieve daarom de producten niet te belasten, verkopen of vervreemden totdat ze daadwerkelijk jouw eigendom zijn.

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op jou (de klant) vanaf de inbezitname van de producten.
Artikel 7: Betalen

Bestellingen via www.vanloockelectro.be kunnen via de volgende methoden betaald worden:

Visa of Mastercard
Bancontact/Mistercash
Vooruitbetaling via bankoverschrijving
PayPal
Sofort banking

Om je van een veilige online betalingsomgeving te voorzien en jouw persoonsgegevens te waarborgen, worden al onze online transacties ondersteund door Pay.be. De betaaloplossing van Pay.be is speciaal ontworpen voor online verkoop en zorgt ervoor dat je financiële gegevens in alle veiligheid verwerkt worden.

Bijkomend worden al je transactiegegevens bij iedere aankoop versleuteld met SSL technologie alvorens ze over het internet verstuurd worden. Om via SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Indien je als betaalwijze voor een kredietkaart hebt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Van Loock Electro is geen partij in de relatie tussen jou en de kaartuitgever.

In bepaalde gevallen kan een betaling worden afgekeurd, bijvoorbeeld bij het bereiken van een limiet. Je krijgt in deze situatie dan ook meteen de kans om een andere betaalmethode te selecteren.

De verwerking van een online transactie neemt slechts enkele seconden in beslag. Hierbij worden je transactiegegevens meteen goed- of afgekeurd. Zo krijg je een onmiddellijke bevestiging of je betaling (al dan niet) geslaagd is en hoef je niet op een bevestigingsmail te wachten.
Artikel 8: Levering en uitvoering

Van Loock Electro streeft ernaar jouw bestelling zou snel mogelijk te leveren. Hierbij heb je als de klant de keuze uit de volgende leveringsopties:

Afhalen in de winkel: Je koopt je producten aan en haalt ze zelf af in één van onze winkels. (Naar keuze)
Thuis geleverd: je producten worden aan huis geleverd.
Thuis geïnstalleerd: Je producten worden bij je thuis geleverd en geïnstalleerd. (Enkel mogelijk voor adressen binnen werkgebied Van Loock Electro, zie onze pagina omtrent leveren en afhalen voor meer informatie)

Let wel! Producten besteld via www.vanloockelectro.be worden uitsluitend geleverd in België.

Je bestelde producten zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling uitgevoerd worden op het door jou aangegeven adres, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald wordt. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien dat niet gebeurt, heb je als klant het recht om kosteloos je bestelling te annuleren. Hierbij wordt het betaalde bedrag je binnen de 15 werkdagen (na annulering van de bestelling) terugbetaald.

Indien de door ons (Van Loock Electro als leverancier) geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de producten die je had besteld, moet je dit aan onze leverancier op het moment van de levering vermelden. We zoeken dan samen met jou naar een gepaste oplossing.

Van Loock Electro kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de externe leverancier (GLS of Bpost) heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Alle informatie betreffende leveringskosten, leveringstermijnen en leveranciers kan je hier terugvinden.
Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht is Van Loock Electro niet gebonden zijn verplichtingen na te komen. In dergelijke situatie behoudt Van Loock Electro het recht om ofwel zijn verplichtingen tijdelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief te ontbinden.

Overmacht wordt hierbij gedefinieerd als iedere omstandigheid die buiten onze wil en controle valt en ons volledig of gedeeltelijk verhindert bij het nakomen van onze verplichtingen. Overmacht omvat onder meer: stakingen, brand, energiestoringen, telecommunicatiestoringen, tijdelijke onbeschikbaarheid van onze webshop en niet of laattijdige levering van externe leveranciers of derde partijen.
Artikel 10: Herroepingsrecht

Wanneer je als klant bij ons een product en/of dienst aankoopt, heb je vanaf het moment van levering, 14 dagen om te beslissen of je de aangekochte producten al dan niet wil houden.

De bedenkingstermijn voor producten die deel uitmaken van opeenvolgende leveringen begint te lopen de dag na de eerste levering.

Indien je besluit om je product(en) niet te houden, kan je gedurende deze periode jouw bestelling naar ons retourneren. Hierbij verwachten het product in originele en ongebruikte staat inclusief alle toebehoren, bijhorende documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal van jou terug te mogen ontvangen.

Eventuele verzendkosten met betrekking tot retour dienen zelf door jou (de klant) gedragen te worden. Van Loock Electro is bijkomend dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Eens we jouw retour hebben aangekregen zullen we, indien je aangegeven hebt om af te zien van de bestelling, je het volledige aankoopbedrag (minus eventuele verzendkosten) terugbetalen via de betaalmethode waarmee je betaald hebt.

Voor sommige producten is het herroepingsrecht echter niet van toepassing. Hieronder een overzicht van alle uitzonderingen:

Producten die gebruikt of beschadigd zijn
Producten waarvan de verzegeling gebroken is (softwarepakketten, inktcartridges/toners, smartphones/tablets)
Vouchers of cadeaubonnen

Let op! Ook voor uitgevoerde installatie- of inbouwdiensten door onze leveranciers kunnen we je geen geld teruggeven.
Hoe een product ruilen of retourneren?

Een product ruilen of retourneren kan je door de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1: Retour/omruiling aanmelden

Je retour/omruiling kan je eenvoudig aanmelden via dit formulier. Om het formulier correct in te vullen heb je je factuurgegevens nodig, neem dus zeker je factuur bij hand.

Download het retourformulier en vul alle gegevens correct in. Sla vervolgens het ingevulde retourformulier op en mail deze door naar retour@vanloockelectro.be met als onderwerp [Retour: factuurnummer – voornaam achternaam].

Stap 2: Aanvraag goedgekeurd?

Je zal binnen de 24 uur een bevestigingsmail van je aanvraag ontvangen. Hierbij laten we je ook meteen weten of je retour/omruiling goed- of afgekeurd is.

Let op! Als bij ontvangst van de retour/ormuiling blijkt dat het formulier, zonder enige vorm van twijfel, niet naar waarheid of foutief door jou is ingevuld behoudt Van Loock Electro zich het recht om de retour/omruiling te alsnog weigeren. De producten worden dan op kosten van jou (de klant) naar je teruggestuurd.

Stap 3: Retour/omruiling goedgekeurd?

Je hebt vanaf je goedkeuring 14 dagen de tijd om je product te bezorgen aan ons, dit kan door:

je retour op te sturen naar Van Loock Electro (Op eigen kosten)
je retour binnenbrengen in één van onze fysieke winkels. (Gratis)
je retour te laten ophalen door Van Loock Electro (Enkel voor grote huishoudtoestellen en TV's, kostprijs € 40)

Stap 4: Retour verzenden/naar de winkel brengen

We rekenen erop het product in dezelfde, oorspronkelijke staat en verpakking terug te mogen ontvangen.

Product terugsturen

Vergeet geen omdoos (extra verpakking) rond de originele verpakking van het product te voorzien. Dit is noodzakelijk om het verzendlabel te kunnen bevestigen zonder schade aan te brengen aan de originele verpakking. Je mag je pakketje aan het volgend adres richten:

Van Loock Electro
Westmeerbeeksesteenweg 43
B-2221 Booischot

Product laten ophalen

Indien je in je retourformulier hebt aangegeven om je product te laten ophalen, wordt er via telefoon of e-mail een afspraak met je ingepland en wordt je product opgehaald door één van onze leveranciers (aan een meerprijs van € 40). We verwachten dat het toestel transport klaargemaakt is en zich bevindt op het gelijkvloers.

Product terugbrengen naar één van onze fysieke winkels

Je kan steeds kosteloos je product binnenbrengen tijdens de openingsuren in één van onze fysieke winkels. Hiervoor hoeft geen aparte afspraak ingepland te worden. De adressen en openingsuren van onze winkels kan je hieronder terugvinden:

Van Loock Electro - Booischot
Westmeerbeeksesteenweg 43
B-2221 Booischot

Van Loock Electro - Heist-op-den-Berg
Kleistraat 2
B-2220 Heist-op-den-Berg

Openingsuren (hetzelfde voor beide winkels)
Maandag-Vrijdag : 9u – 12u | 13u – 18u
Zaterdag : 9u – 12u | 13u – 17u
Gesloten op zon- en feestdagen

Stap 5: Ontvangst van jouw retour/omruiling

Zodra we jouw retour/omruiling hebben ontvangen gaan we aan de slag met de door jouw gekozen oplossing.

Heb je gekozen voor een retour? Dan storten we je het aankoopbedrag terug binnen de 5-10 werkdagen via de door jouw gebruikte betaalmethode.

Heb je gekozen voor een omruiling? Als het nieuwe product goedkoper is dan het geruilde, dan ontvang je binnen de 5 werkdagen het verschil op je rekening. Indien het nieuwe product dat je gekozen hebt duurder is, dan sturen we je via e-mail een betaalverzoek voor het resterende bedrag. Als we je betaling hebben ontvangen, sturen we jouw nieuw product meteen op.
Artikel 11: Garantie

Het aankoopbewijs (factuur) die je bij je product ontvangt is jouw garantiebewijs, hou deze dus zeker goed bij.

Alle producten (tenzij anders vermeld) genieten van een wettelijke garantietermijn van 2 jaar op fabricagefouten. Deze garantie is wettelijk vastgelegd en afgestemd door de fabrikant op de verwachte levensduur van een artikel. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel.

Defecten of schade ten gevolge van foutief gebruik, slijtage, nalatigheid, water, val of stoten, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant (zoals beschreven in de handleiding) worden niet door de garantie gedekt.

De termijn van de wettelijke garantie begint te lopen vanaf ontvangst van het product. Daarenboven is de garantie niet overdraagbaar en kan deze dus niet meer toegepast worden als het product van eigenaar verandert.

Om van de garantie gebruik te maken, dien je jouw product (op eigen kosten), evenals je aankoopbewijs (factuur), aan ons te bezorgen, met vermelding van jouw klacht. Meer informatie over hoe je dit kan doen, kan je op de garantie en reparatie pagina binnen onze klantenservice terugvinden.

Ook voor reparatieverzoeken buiten garantie kan je bij Van Loock Electro terecht. Deze informatie kan je ook op de garantie en reparatie pagina binnen onze klantenservice terugvinden.
Artikel 12: Intellectuele eigendom

Alle logo’s, afbeeldingen, teksten en informatie op onze webshop zijn beschermd door intellectuele rechten die bij Van Loock Electro, onze leveranciers of andere derde partijen liggen. Deze rechten blijven onze eigendom en de klant verbindt zich ertoe deze rechten te respecteren.

Tot zover het ons bekend is verklaren we dat de door ons geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Van Loock Electro is in dit geval niet aansprakelijk bij geschillen die zouden ontstaan op intellectuele rechten verbonden met de geleverde goederen.
Artikel 13: Privacy

Wij nemen jou recht op privacy serieus. We doen er daarom er dan ook alles aan om jouw persoonlijke gegevens privé te houden zodat je veilig op onze webshop kan bestellen.

Je bent vrij om onze webshop te bezoeken, informatie over producten, diensten en dergelijk meer te bekijken zonder dat je verplicht bent om je persoonsgegevens met ons te delen. In sommige situaties zoals wanneer een bestelling wilt plaatsen of een account wil aanmaken, moeten we echter wel enkele gegevens van je opvragen.

Wil je meer weten over welke informatie we van je verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en voor wie deze informatie beschikbaar is? Deze informatie kan je terugvinden in onze privacyverklaring.

Door de Algemene voorwaarden te aanvaarden, ga je ook akkoord met ons privacybeleid.
Artikel 14: Bewijs

Als klant aanvaardt je dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

We doen er alles aan om onze klanten tevreden te stellen, maar soms lukt dit niet altijd. Heb je toch klachten over onze diensten, dan kan je ons contacteren op het telefoonnummer 015 22 23 54, via e-mail op webshop@vanloockelectro.be of per brief gericht aan: Van Loock & Co Westmeerbeeksesteenweg 43, 2221 Booischot.

Op alle overeenkomsten met Van Loock Electro is het Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Indien er geschillen tussen Van Loock Electro en de klant mochten ontstaan, zijn de rechtbanken van de woonplaats van de klant bevoegd bij gerechtelijke geschillen.